341_edr_local

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Trong Mối Dây Liên Lạc Với Dòng Anh Em Giảng Thuyết

1. Một mối dây đáng ước mong

1/ Ngay từ 07/1959, Hội nghị Quốc tế Đa Minh về Kinh Mân Côi

Giữa Các Nhóm Kinh Mân Côi và Dòng Anh em Giảng thuyết (anh em Đa Minh) có một mối dây rất tốt đẹp. Vào năm 1959, có những câu viết rất rõ ràng:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Giờ Của Kinh Mân Côi

1. Sự kiện hay cú sốc vào năm 1953

Vào năm 1953, một sự kiện xảy ra sẽ mang tính quyết định đối với các Nhóm Mân Côi. Chúng tôi đọc thấy sự kiện quyết định này trong hội nghị được tổ chức vào ngày 12/03/1989:

“Năm 1953 (tháng tư?), cha Nicolas mời tôi vào phòng làm việc của ngài. Cuộc trò chuyện giữa tôi và ngài đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Ngài lập tức yêu cầu tôi nắm giữ vai trò điều phối việc đọc Kinh Mân Côi tại Toulouse.

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Thời Đại Truyền Giáo Của Người Giáo Dân

Bây giờ chúng ta hãy đề cập đến lời tự ngôn về sứ vụ truyền giáo, sự lựa chọn thứ hai của chúng ta: cha J. Eyquem mang lấy nỗi lo âu về ơn cứu độ tha nhân trong tư cách đứa con xứng đáng của thánh Đa Minh.

Chúng ta hãy đề cập đến vấn đề này dưới ba góc cạnh: hứng khởi thuở ban đầu, tìm giải pháp và việc tiếp cận với tông đồ giáo dân.

1. Hứng khởi thuở ban đầu

1/ Vào năm 1945, về sự thích nghi và tổ chức sứ vụ

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi: - Công Bố Tin Mừng Cho Người Nghèo

1. Một chọn lựa cơ bản

Mối quan tâm ưu tiên đối với người nghèo có nguồn gốc của Các Nhóm Kinh Mân Côi. Sự lựa chọn ưu tiên này thường xuyên được xem xét lại. Ví dụ, trong một mục báo “Cahiers Marials” năm 1962, người ta có thể đọc:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Các Nhóm Và Một Tinh Thần

1. Năm 1944, cha Eyquem, O.P. với hai mục tiêu

Từ khi chịu chức linh mục vào năm 1944, Joseph Eyquem nổi bật lên với hai điểm:

Muốn làm tông đồ cho những người nghèo khổ nhất;

Ưu tư về cách tổ chức, cơ cấu tổ chức cho phép lòng trung thành trong công trình cần phải hoàn thành.

2. Bản phác thảo của tháng 07/1954: năm nguyên tắc

Cha cũng trình bày trong bản dự thảo tháng 07/1954:

“Một vài nguyên tắc để định hướng cho Kinh Mân Côi:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Giai Đoạn Của Một Lịch Sử

Sau khi những cột mốc đã được trình bày ngắn gọn và nhanh chóng, bây giờ chúng ta sẽ đào sâu thêm để biết rõ hơn. Những ngày tháng, hứng khởi và những sự kiện, những điểm này liên kết với nhau như những hạt ngọc của một tràng chuỗi Mân Côi!

1. Mười năm đầu tiên: 1955 - 1965

1/ Ngày 01/09/1955, tu viện Rômanô, Toulouse

Ngày 01/09/1955, từ tu viện Rômanô ở Toulouse, cha Eyquem viết cho Bề trên Cao cấp của mình là cha Vincent-de-Paul Rande, Giám tỉnh Tỉnh dòng Toulouse:

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Những Cột Mốc Quan Trọng Của Nhóm Mân Côi 1955-2005

1. Từ tháng 10 năm 1955

Phong Trào Các Nhóm Kinh Mân Côi xuất hiện chính thức vào tháng 10 năm 1955. Cha Eyquem, tu sĩ Đa Minh, người sáng lập, đã nhắc lại vào năm 1957, trong khi đó thì Phong Trào đang còn trong giai đoạn phôi thai, khi cho xuất bản một tập sách nhỏ mang tựa đề: Kinh Mân Côi trong một Giáo Hội trong tình trạng truyền giáo (Le Rosaire dans l’ Église en Etat de Mission).

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Lời Giới Thiệu Của Tác Giả

Có những giấc mơ trải qua nhiều năm tháng. Chúng ta hãy nhớ lại niềm tin tưởng của cha Joseph Eyquem, tu sĩ Đa Minh, người sáng lập ra Các Nhóm Mân Côi (Équipes du Rosaire): “Rất cần phải giúp con người sống xứng đáng với tên gọi là Kitô hữu.” Câu này xuất hiện... Từ năm 1945. Cũng phải mất mười năm nữa để sự ao ước này đi vào hiện thực nhờ sự chuyển cầu của đấng bảo trợ là thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và của Thánh Nhan Chúa, bổn mạng của tất cả mọi sứ vụ.

1. “Đức mến thúc bách chúng tôi!” (thánh Phaolô)

Vietnamese

Pages

Subscribe to 341_edr_local