Editoriál promótora

Ruženec a Pôst

Pôstne obdobie je časom, kedy môžeme znovu objavovať modlitbu. Je príležitosťou, aby sme prostredníctvom ruženca spolu s Pannou Máriou nanovo rozjímali nad tajomstvami Pánovho života.

Možno sa nám zdá, že spomedzi všetkých období liturgického roka tajomstvá bolestného ruženca najvhodnejšie odpovedajú práve Pôstnemu obdobiu. A zvyčajne ich s týmto obdobím aj celkom prirodzene spájame.

Slovak

Pages

Subscribe to Editoriál promótora