The Joyful Mysteries

Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta - Giuse Nguyễn Cao Luật OP.

Vốn dĩ là Thiên Chúa

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1). Khởi đầu Tin Mừng, trước khi nói đến sinh nhật trần gian của Đức Giêsu, thánh Gioan giới thiệu cho chúng ta nguồn gốc vĩnh hằng của Ngôi Lời : đã có từ muôn thuở trong Chúa Cha, ngang bằng với Chúa Cha, nhưng lại phân biệt với Chúa Cha. Ngôi Lời đã diễn tả Chúa Cha một cách tuyệt đối đến độ, không có Người, chẳng có gì được tạo thành.

Vietnamese

Pages

Subscribe to The Joyful Mysteries