Baba yetu

Baba yetu uliye mbinguni,

Jina lako litukuzwe,

Ufalme wako uje,

Mapenzi yako yatimizwe,

hapa duniani kama huko mbinguni.

Utupe leo riziki yetu.

Utusamehe makosa yetu,

kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea.

Na usitutie majaribuni,

lakini utuokoe na yule mwovu.

Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, hata milele.

Amin.

Category:
Swahili