Papa nou

Papa nou ki nan Syèl la,

se pou yo respekte non ou,

se pou yo rekonèt se ou ki Wa,

se pou volonte ou fèt sou tè a, tankou nan syèl la.

Pen nou bezwen chak jou a, ban nou li jodi a.

Padonnen sa nou fè ou, tankou nou padonnen moun ki fè nou kichòy.

Pa kite nou pran nan pyèj,

men delivre nou ak sa ki mal.

Amen

Category:
Haitian Creole