Padre nostru

Padre nostru chi sé in celu :

sia santificatu u to nome ;

ch’ellu venga u to regnu ;

sia fatta a to voluntà, in terra cume in celu.

Dacci oghje u nostru pane cutidianu ;

e rimettici i nostri dèbiti,

cume no’I rimittemu à i nostri debitori,

ùn ci espone micca à a tentazione ;

ma fràncaci da u male.

Amen.

Category:
Corsican